Case Study Examples Ltc West Best Presentation Software For Windows 8 64 Bit Critical Lens Essay Outline Regents Review Cheap Biography Editor Websites For College
 

İNSAN KAYNAKLARI

Temel İnsan Kaynakları Politikamız

► Yeni personel alımında en uygun adayı sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da dikkate alarak, adaylara eşit fırsatların tanındığı şeffaf süreçlerle seçmek;

► İş emniyeti ve işçi sağlığı açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak ve devamlılığını sağlamak;

► Çalışanlarımızın gelişmesine, yüksek performansla çalışmasına ve kariyerlerinde yükselmesine olanak sağlayacak sistemler kurmak ve bu sistemlerin çalışmasını sağlamak;

► Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak;

► Çalışanlarımızın bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamak, iş etkinliğini ve çalışma verimini yükseltici düzenlemeler yapmak;

► Yüksek performans gösteren çalışanlarımızı, olanaklar ölçüsünde takdir etmek ve ödüllendirmektir.