Honesty Is The Best Policy Essay Conclusion Words Distributor Application Letter Sample English Essay Topics For College Students Pdf Encryption Research Paper Entertainment Assistant Cover Letter Examples Cover Letter Format Tips
 

İNSAN KAYNAKLARI

Temel İnsan Kaynakları Politikamız

► Yeni personel alımında en uygun adayı sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da dikkate alarak, adaylara eşit fırsatların tanındığı şeffaf süreçlerle seçmek;

► İş emniyeti ve işçi sağlığı açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak ve devamlılığını sağlamak;

► Çalışanlarımızın gelişmesine, yüksek performansla çalışmasına ve kariyerlerinde yükselmesine olanak sağlayacak sistemler kurmak ve bu sistemlerin çalışmasını sağlamak;

► Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak;

► Çalışanlarımızın bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamak, iş etkinliğini ve çalışma verimini yükseltici düzenlemeler yapmak;

► Yüksek performans gösteren çalışanlarımızı, olanaklar ölçüsünde takdir etmek ve ödüllendirmektir.